In december stemden wij voor de verkoop van het horeca gedeelte van "De Wissen". Logisch want het uibaten van horeca is geen kerntaak van de stad. Op 9 maart stond deze verkoop plots op de agenda van de gemeenteraad. Voor 375.000 € gaat "De Wissen" naar 2 nieuwe eigenaars. Wij wensen hen heel veel succes!

Zelf zijn we echter verbaasd door de snelheid en de onzorgvuldigheden in het dossier. Wij blijven zitten met de vraag of de belangen van onze stad wel voldoende serieus werden genomen.

  1. De verkoop werd aangekondigd op 3 sites, zonder veel succes. Het aanstellen van een gespecialiseerde makelaar had de opbrengst aanzienlijk kunnen verhogen.
  2. De ingediende dossiers van de kandidaten zaten niet in het dossier.
  3. De termijn om zich kandidaat te stellen, werd met een week verlengd.  Daarna liepen de procedure en de gesprekken verder.  Maar 14 dagen later werd nog een nieuwe kandidaat toegelaten. 
  4. Het schattingsverslag van het gebouw dateert van daags voor de beslissing op het College. Temeer omdat er andere veel hogere bedragen circuleerden (tot 850.000 Euro) in de gesprekken met de vorige eigenaars. 

Wij hebben de verantwoordelijke schepen gevraagd om het dossier te vervolledigen.