Elke verkeersdode, is er één te veel. (CD&V Dilsen-Stokkem)

SAVE-Charter  goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 oktober 2019

De vzw OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) wil Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen verkeersonveiligheid.

De opzet van de vereniging is om steden en gemeenten aan te sporen om permanent aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te werken. In het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen. Deze strijd houdt pas op als er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.

2 maal op de agenda dankzij CD&V Dilsen-Stokkem

In mei 2018 stelden we als CD&V-fractie al voor om dit charter mee te onderschrijven. Bij de start van de nieuwe legislatuur vroegen we naar de stand van zaken!

Gemeenteraad 2018Aan het verbeteren van de veiligheid in het verkeer kan de stad een actieve rol spelen.  Daarom vonden wij de ondertekening van het SAVE-charter belangrijk.

Zo gaat de stad het engagement aan om te werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Ook de concrete realisatie zullen we actief opvolgen!

7 doelstellingen in een concreet actieplan

Daarom maken volgende doelstellingen concreet deel uit van het SAVE-actieplan in Dilsen-Stokkem:

  1. Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen en aanpakken
  2. STOP-principe bij alle infrastructuurwerken, bij elke mobiliteitsbeslissing en in het beleid.
  3. Afstemmen van het mobiliteitsbeleid bij kinderen en jongeren.
  4. Pakkans verhogen door meer controles en strijd aangaan met weekendongevallen.
  5. Voorbeeldfunctie door de stad en beleidsverantwoordelijken.
  6. Een actief sensibiliserings- en educatiebeleid voeren.
  7. De opvang van verkeersslachtoffers.

Vervolgens werken we met een SAVE-actiejaar intens aan het bereiken van deze doelen.

Binnen één jaar evalueert OVK vzw

Enerzijds bevat deze evaluatie wat er gebeurd is, welke initiatieven er genomen zijn en welke doelen Dilsen-Stokkem realiseerde. Anderzijds zal de stad het SAVE-label ontvangen bij een positieve evaluatie.  Het label geeft aan dat er een actieve bijdrage geleverd is aan de verbetering van de verkeersveiligheid.  

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.