Mondelinge vraag gemeenteraad 12 februari 2018

Betreft: openbaar onderzoek over aanvraag omgevingsvergunning projectzone voormalig cultureel  centrum.

 • Wij verwijzen naar het openbaar onderzoek over aanvraag van omgevingsvergunning site voormalig cultureel centrum. Termijn onderzoek van 25/1/18 t/m 24/2/18.
 • Wij verwijzen naar ons overleg op dienst ruimtelijke ordening betreffende dit dossier op 1/2/18.
 • Wij stellen vast dat er momenteel een derde concept voorligt voor de projectzone voormalig cultureel centrum :
  • Concept 1: CBS 17/10/14 toewijzing project aan bouwonderneming Jehoul. Het project betreft de bouw van 29 serviceflats, 8 appartementen en enkele kleine winkels.
  • Concept 2: CBS 15/4/16 verleent na openbaar onderzoek stedenbouwkundige vergunning voor 44 assistentiewoningen en 1 handelszaak
  • Concept 3 : De aanvraag die nu voorligt betreft het bouwen van 26 appartementen, 3 studio’s en 2 kantoren.

Onze vragen:

 1. Waarom wordt een volledig ander concept voorgesteld? Bij de verkoop van de projectgrond en de hieraan gekoppelde wedstrijd om een projectontwikkelaar te selecteren stelde het CBS uitdrukkelijk de bouw van assistentiewoningen als prioritaire keuze. Waarom wordt deze denkpiste volledig verlaten? Strookt het huidig voorliggend plan voor het CBS dan nog met het originele opzet?
 2. Is deze handelswijze correct t.a.v. de andere projectontwikkelaars. Of moeten de andere inschrijvers nu ook de kans krijgen om een plan voor te stellen, waarbij ze zich niet meer moeten baseren op de bouw van assistentiewoningen maar woonappartementen.
 3. Bij concept 2 werden er 55 parkeerplaatsen voorzien. In concept 3 worden er nog 48 parkeerplaatsen ingepland. Het verminderd (en stellig te weinig!!) aantal parkeerplaatsen is voor ons een ernstig knelpunt in het huidig voorliggend dossier. Hoe kan u dit verminderd aantal motiveren? 

Rita Craenen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.