Het dossier over de Limburgse vervoerregio doet onze wenkbrauwen fronsen. Niet alleen bij ons, maar van Kinrooi tot Maasmechelen kijkt men bezorgd. Alle college's uit de Maasregio vormen één font.

Het is overduidelijk dat alle Maasgemeenten en dus ook Dilsen-Stokkem erg benadeeld uit dit dossier komen.

 Maaseik en Kinrooi gaan dan ook een negatief advies geven. In Maasmechelen is het punt tijdens de laatste gemeenteraad afgevoerd en uitgesteld tot volgende maand. Eerst moeten er garanties komen dat de Maasgemeenten goed ontsloten blijven, stellen zij voorop.

CD&V Dilsen-Stokkem vraagt aan de voltallige gemeenteraad om eveneens niet akkoord te gaan.

Bij monde van Sandra Deckers verwoordt onze fractie het als volgt:

"Wanneer we dit plan voor Dilsen-Stokkem bekijken, kunnen we niet rond het feit dat de dichtstbijzijnde trein in Genk vertrekt. Veranderen zal dit niet. Ook Spartacus is hierin van weinig betekenis voor DS. Zaak is dus om de mensen zoveel mogelijk per bus in Genk te krijgen. Niet sporadisch en in onze vrije tijd maar wel als alternatief voor onze dagelijkse woon-werk of woon-school verplaatsingen. Het openbaar vervoer als betaalbaar alternatief voor de auto dus. Wat dat betreft is het voorliggend plan een duidelijke achteruitgang!

Vanuit Dilsen-Stokkem en bij uitbreiding onze regio gaat binnen het voorgestelde plan, slechts éénmaal per uur een busverbinding richting Genk/Hasselt. De lijn Maaseik–Dilsen–Genk behoort tot het kernnet maar is de enige regionale verbinding die niet op een halfuurfrequentie rijdt.

Wanneer we Maaseik samen met DS bekijken, gaat het hier toch over meer dan 45000 inwoners die geen aanvaardbaar alternatief hebben voor de auto.

Bovendien is de overstapmogelijkheid in Genk richting Hasselt niet meer van deze tijd. Een tegeltjeswijsheid zegt: “ In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, maar in de praktijk wel!” De lijn Genk–Bokrijk–Hasselt via de Hasseltweg–Genkersteenweg en noord/zuid zal in theorie wel de snelste zijn, maar de praktijk wijst zeker anders uit. Wie de auto neemt, zal nooit meer deze route nemen wegens vertraging bij de minste opstopping op deze wegen. Voor de bus zal dat niet anders zijn.

Ook bedient deze lijn niet de toch wel belangrijke universitaire campus in Diepenbeek. Een rechtstreekse verbinding tussen de nieuwe lijn Maaseik–Dilsen–Genk en Hasselt via de Universiteitslaan is voor ons dan ook niet weg te denken in een streven naar een performant openbaar vervoerssysteem.

Het schrappen van de snelbussen is een volgende punt van bezorgdheid.

Voor vele studenten die de verplaatsing maken van en naar hun kot is dit vaak de enige mogelijkheid om er met het openbare vervoer te geraken. We spreken hier toch van een belangrijke doelgroep die niet de mogelijkheid heeft om zich zelfstandig te verplaatsen. Een doelgroep waarvoor we toch willen vechten. Een doelgroep waarvoor we een voorbeeld willen geven en moeten tonen dat je wel degelijk vlot met openbaar vervoer in de steden kan geraken.

Voor middelbare scholen zijn er heel wat functionele lijnen voorzien. Voor deze studenten bestaat er echter vaak nog de fiets als alternatief terwijl er voor een kotstudent in Leuven, Brussel, Antwerpen of Gent geen duurzaam alternatief bestaat. De auto dan maar?

Dit plan is een achteruitgang voor onze regio! Het kan ook niet enkel gecompenseerd worden met vervoer op maat. Net zoals in de andere gemeenten heeft Dilsen-Stokkem het volle recht om die budgetten in te zetten op andere behoeftes dan een lacune in het kernnet wegwerken. 

We zijn allen voorvechter van het STOP-Principe. Voor het stappen en het trappen worden er in Dilsen-Stokkem serieuze inspanningen geleverd. Maar als dit plan zo doorgaat, kunnen we de O best schrappen en de P gaat dan voor PLEITE staan. Onze jeugd en de toekomst van onze stad, zal niet meer terugkeren, maar daar blijven waar alle mogelijkheden voor handen zijn.

Tenslotte wil ik toch ook nog een lans breken voor het toerisme in onze streek. Het niet doortrekken van de lijn Maaseik-Maastricht, de zogenoemde Maasshuttle, tot in Thorn is een gemiste kans voor het potentieel aan toeristen dat op deze manier het Limburgse Maasland kan doorkruisen. Zeker met Terhills in het achterhoofd.

Beste voorzitter, beste mevrouw de minister, beste Lydia, dit alles zegt toch genoeg?

Ook al bent u zelf geen lid van de vervoersregioraad Limburg. Een van uw naaste medewerkers is toch voorzitter hiervan. U kan ons echt helpen. Dit is bij uitstek uw domein. Wij rekenen er op dat u uw eigen stad minstens op hetzelfde niveau zal brengen als de andere Limburgse gemeentes. Wij weten dat u dat kan! Als het tij nu niet kan worden gekeerd voor onze regio, met u als minister van mobiliteit, wanneer dan wel?

Als gemeenteraadsleden moeten we allemaal wakker blijven en bij de les blijven. Dit plan zelfs nog maar voorwaardelijk goedkeuren is misplaatst naar de inwoners van Dilsen-Stokkem. Het is voor ons onaanvaardbaar om in te stemmen met een achteruitgang op het gebied van het openbaar vervoer.

Kinrooi, Maaseik en Maasmechelen zeggen al neen. We verwachten dat Dilsen-Stokkem zich hier bij aansluit."