De gemeenteraad van Dilsen-Stokkem heeft op 9 december 2019 het beleidsplan en de bijhorende meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goedgekeurd. Hiermee geeft de stad aan waar we in Dilsen-Stokkem de komende jaren een klemtoon leggen.

In het meerjarenplan dat de meerderheid presenteerde zien we dat enkele projecten, zoals De Faar en de Wissen een prominente plaats krijgen. Bovendien zijn we verheugd dat er wordt ingezet op een warme verbindende samenleving

Koning Fiets

Inzetten op een modal shift waarbij we gebruik maken van de fiets of als voetganger door de stad gaan . Die richting is eveneens helder in het meerjarenplan. Het eerste deel besteedt daar aandacht aan. Vanuit CD&V stellen we echter voor om verder te gaan, veel verder. Daarom vroegen wij om volgende concrete acties toe te voegen:

  • Vanaf 2020 wordt elke beslissing met een impact op de mobiliteit door een fietsbril bekeken. Op die manier houden we al van bij de voorbereiding rekening met de fietser.
  • We zorgen er voor dat het makkelijker is om met de fiets de bibliotheek, in de toekomst de Faar, de sporthal en de school van Dilsen te bereiken dan met de auto.
  • Fiets minder-hinder: we nemen specifieke minder-hinder maatregelen op maat van fietsers en voetgangers bij wegenwerken.
  • Fietsenstalling: we zorgen er voor dat fietsen veilig en comfortabel kunnen gestald worden bij al onze voorzieningen en ontmoetingsplaatsen.
  • Fietspad: we streven naar een fietsinfrastructuur van topkwaliteit.
  • Fietsschool: door prioriteit te maken van fiets-veilige schoolomgeving en samen met onze scholen de fiets te promoten, leren we onze kinderen te genieten van de fiets.

Mobiliteit in zijn geheel bekijken

Wij denken dat de mobiliteit in Dilsen-Stokkem in zijn geheel mag herbekeken worden. Zonder afbreuk te doen aan het lokale werk rond mobiliteit kan een kijk van buitenaf door een externe adviseur nieuwe inzichten geven. De komst van de Faar in het centrum van Dilsen, het toenemend aantal leerlingen in het IMK te Lanklaar gaat ons voor nieuwe uitdagingen stellen. 

Wij stellen dan ook voor om te spreken over een mobiliteitsplan met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker in een stad met bloeiende activiteit in de kernen en schoolomgevingen. Ons doel is om te vermijden dat we op één plaats een probleem oplossen en op een andere plaats een probleem creëren.

"Terechte suggesties. Absoluut de betrachting om deze te realiseren", was het antwoord van onze burgemeester.

Een nieuw ontmoetingscentrum "De Faar"

CD&V Dilsen-Stokkem vraagt al 2 decennia naar een nieuw eigentijds centrumgebouw. Een modern ontmoetingscentrum gericht op innovatie, educatie en cultuurverspreiding. We zijn dan ook blij met de komst van De Faar. Aangezien dit een stevige hap uit het budget zal nemen, hebben we aangegeven dat dit met voldoende betrokkenheid van de inwoners en de gemeenteraad moet gerealiseerd worden. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om het maximale te halen uit het voorziene budget van 8.450.000 euro! Bovendien wilden we zekerheid dat alle verenigingen voldoende plaats kunnen krijgen in het vernieuwde ontmoetingscentrum.

Voetbal en outdoor sporten

De uitbouw van nieuwe en het optimaliseren van bestaande outdoor sport- en speelfaciliteiten, zowel binnen als buiten clubverband, is ook een prioritaire doelstelling. Zo worden in overleg met KVV Dilsen-Stokkem en K.St.Elen de noden in kaart gebracht. Ook met de atletiek en andere outdoorsporters wordt een inventaris opgesteld van alle bestaande sportinfrastructuur en -accommodaties. Het inventaris vormt de leidraad voor een plan van aanpak voor de nodige verbeteringswerken. 

Specifieke aandacht is er ook voor de speelpleinen en speeltoestellen in de diverse deelgemeenten. Waar nodig zullen deze verbeterd, aangepast of nieuw aangelegd worden.

(Kinder)armoede

Wij zien dat er rond (kans)armoede wordt doorgezet op het beleid uit het verleden. Die ervaring en een uitgebreid hoofstuk met concrete acties geven de ernst van dit probleem aan. Er is immers een ongeziene stijging van de kansarmoede in onze gemeente in de afgelopen 10 jaar. De aanstelling van een lokale coördinator kinderarmoede en de veelheid aan samenwerkingen met andere organisaties moet, volgens het college, dit probleem van de baan helpen.

Gezien de grootte en het belang van dit probleem stellen wij een korte opvolging in de gemeenteraad voor. Wij zijn immers van mening dat er veel, heel veel, meer nodig is dan wat er op de tafel ligt. 

Armoede aanpakken start met kansen crëeren. Bij de cijfers over de werkgelegenheid zien we dat Dilsen-Stokkem achterop ligt. 

In het kader van de komende tewerkstellingsprojecten (oa. Terhills) is het voor CD&V dan ook belangrijk dat ook vanuit de stad in samenwerking met VDAB extra inspanningen geleverd worden naar recrutering en opleiding van onze werkloze inwoners om hun kansen op de lokale arbeidsmark te verhogen.

Vrijwilligers

Alle subsidies en toelagen aan het verenigingsleven en adviesraden blijven (voorlopig) ongewijzigd. Om het verlies op Vlaams niveau te compenseren stelt CD&V een verhoging van 6% voor in de budgetten voor de subsidies.

"Het voorstel om de subsidies voor verenigingen met 6% te verhogen nemen wij zeker mee!", kregen we te horen van de bevoegde schepen. 

De buurtcheque verhoogt van 100 naar 150 euro. Wij zijn blij dat men hiermee de straat- en wijkfeesten beloont en buurten vooraan plaatst. Daarmee krijgt ook dat punt uit ons verkiezingsprogramma een prominente plaats in het meerjarenplan. 

Er wordt aandacht besteed aan de inzet van vrijwilligers bij tal van initiatieven door de stad. Een bruisende werking van vrijwilligers mag ook een ambitieus plan hebben. Via moderne communicatiemiddelen en digitalisatie mag Dilsen-Stokkem een trotse voortrekkersrol nemen en potentiele vrijwilligers ondersteunen in hun werk.

Ook kan de stad verder inzetten op samenwerkingen tussen verenigingen onderling en activiteiten actiever promoten met alle mogelijke digitale en offline kanalen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.