Sinds juni hebben wij als fractie druk gezet op een snelle verdeling van het Vlaams noodfonds voor Cultuur, Sport en Jeugd. Dilsen-Stokkem ontving als lokaal bestuur € 249.842,70.

Middelen waarvan CD&V Dilsen-Stokkem vond dat die integraal naar de verenigingen moesten gaan en bij voorkeur correct en snel. In juni en september hebben we dit op de agenda van de gemeenteraad gezet.

"Belangrijk lijkt ons te zijn dat er spoedig uitzicht is op de besteding van deze extra middelen,  hoe en wanneer worden ze besteed?  Alleszins voor december lijkt de logica zelve." - Jan Geuskens - Gemeenteraad 14 september 2020

Inspraak en betrokkenheid van de adviesraden voor sport, cultuur en jeugd leek ons essentieel om te komen tot een correcte verdeling van deze middelen.

Op basis van dit overleg met de verenigingen werd daarom door de gemeenteraad een eenmalige subsidie goedgekeurd. Elke vereniging ontvangt, bovenop de reguliere subsidies, anderhalve keer hetzelfde bedrag uit het noodfonds.
Eerder ontvingen de verenigingen ook al een hygiënepakket, een korting op de huurtarieven van stedelijke infrastructuur en een vervroegde uitbetaling van hun reguliere subsidie.

"De stad verdeelt momenteel nu dus 190.000 euro van de 250.000 euro uit dat fonds aan jeugd, sport en cultuur. Voor de overige 60.000 euro wordt nog bekeken wat daarmee zal gebeuren. We gaan er vanuit dat verenigingen nog bevraagd worden naar ideeën. Uiteraard zullen wij opvolgen dat ook die 60.000 euro zeker nog naar het verenigingsleven gaan", aldus de CD&V fractie.