Jackie Janssen (47) werd door 87,5% van de lokale CD&V leden verkozen tot nieuwe voorzitter.

Jackie begeleidde ons de afgelopen maanden in de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het tekenen van een toekomstgerichte structuur en een plan om de leden en de inwoners van Dilsen-Stokkem veel nauwer te betrekken in de werking van onze partij. (Michaël Segnana - bestuurslid)

Met een ontwerpgroep werd een analyse gemaakt van de lokale werking. De hernieuwing werd ondertussen goedgekeurd door het bestuur.  "Mensen zijn dat gekibbel van politici beu. Zij willen vooral dat er geluisterd en gewerkt wordt door verkozenen. Dat kleine en grote problemen voorkomen en opgelost worden. Daar stemmen wij ook onze werking op af. Met iedereen tussen de mensen staan. Digitaal maar vooral ook in warme en hartelijke contacten.", zegt een energieke voorzitter. Als eerste lokale afdeling in Vlaanderen schaft CD&V Dilsen-Stokkem het partijbureau af en zet het woorden als transparantie en inspraak om in daden door het bestuur en de werking van alle groepen open te zetten voor alle inwoners van Dilsen-Stokkem.  

Tijdens dezelfde verkiezing werd Noëlla Venken herverkozen als voorzitster van Vrouw en Maatschappij (ColJee) en gevestigde waarde Nicole Coenen neemt de fakkel voor de seniorenwerking (OrSeNi) over van oud-burgemeester Hubert Ramakers.

Nieuw zijn de connectiegroepen voor de jongeren en de mannelijke CD&V leden. Deze 2 groepen worden geleid door Esmée Janssen (20) en Ron Braeken (35). De verjonging zet zich zo lokaal helemaal door.