Mobiel zorgwonen,  ook in Dilsen-Stokkem

In het kort

CD&V Dilsen-Stokkem deed een voorstel op de gemeenteraad om zorgwonen toe te laten in de tuin.
Het plaatsen van een mobiele unit / tijdelijke en kleinschalige woning 🏠 in de tuin wordt hierdoor ook mogelijk in Dilsen-Stokkem.
De Vlaamse overheid promoot dit wel, maar er zal nu ook in onze stad werk gemaakt worden van versoepelingen in het vergunningenbeleid.
Ouderen met een zorgbehoefte kunnen hierdoor mogelijks langer in de thuisomgeving blijven wonen, wat toch belangrijk is aangezien de vergrijzingsgolf ook in Dilsen-Stokkem met rasse schreden op ons afkomt. 🧡👍🏻

Volledige tekst van het voorstel

De Vlaamse overheid wil dat Vlamingen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. In het Pact 2020, alsook in het Vlaams Mantelzorgplan 2016 - 2020 wordt gestimuleerd in acties om deze doelstelling te realiseren.

Door de Vlaamse overheid wordt het “mobiele zorgwonen” gepromoot. Hieronder wordt begrepen, een tijdelijke en kleinschalige woning die in de tuin kan geplaatst worden bij een andere woning voor oudere mensen of hulpbehoevenden.

Regelgeving wordt hierover echter niet gecreëerd zodat het wat onduidelijk is wat de mogelijkheden zijn rond vergunningenbeleid. Het bouwen van een afzonderlijke zorgunit in de tuin betekent eigenlijk het creëren van een afzonderlijke woning. Een zorgwoning maakt normaal gesproken deel uit van de hoofdwoning en is enkel mogelijk voor een bepaalde doelgroep (Definitie zorgwoning in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.1.1.18°). Van deze definitie worden enkel de bepalingen over de doelgroep weerhouden waardoor de verplichting vervalt om 1 fysiek onderdeel uit te maken met de hoofdwoning.

Algemeen dient gesteld te worden dat een tijdelijke mobiele zorgwoning:

  • Onderhevig is aan de vergunningsplicht (je moet dus een omgevingsvergunning aanvragen)
  • Een aanvraag tot omgevingsvergunning veelal in samenwerking met een architect moet gebeuren.

Gelet op de vergrijzingsgolf die, ook in Dilsen-Stokkem, met rasse schreden op ons afkomt zijn creatieve vormen van zorg voor ouderen mogelijke oplossingen.

Volgens gegevens uit de kerncijfers van Dilsen-Stokkem (GR-commissie september 2019) zal volgens prognoses de groep van 65+ spectaculair groeien: 2006: 2550, in 2017:3430 en in de toekomst in 2035:5313.

Laten we daarom mogelijkheden bieden om dicht bij huis, in de tuin oplossingen te bieden, daar waar mogelijk.

Bij het letterlijk ‘inwonen’ van senioren, in een familiale sfeer van mantelzorg, zijn er vaak aanpassingen van de woning nodig die voor velen financieel kostelijk zijn én permanent van aard zijn op de structuur van de woning. Een mobiele zorgwoning kan een alternatieve oplossing zijn en een oplossing bieden om mensen met een zorgnood in een vertrouwde omgeving te laten wonen.

Om deze aangehaalde redenen en bekommernissen:

1. De stad Dilsen-Stokkem gaat akkoord om de mogelijkheid te bieden voor mobiele mantelzorgwoningen in de tuin.

2. De nodige stappen worden gezet om versoepelingen mogelijk te maken in het vergunningenbeleid dienaangaande. Dit in het algemeen in de stad, maar ook op die plaatsen waar bijzondere voorschriften van toepassing zijn (BPA, GRUP, …)

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.