"Ik ben trots dat ik verkozen werd als mandataris voor de provinciale partijraad (voorheen provinciaal bestuur van CD&V Limburg. Op deze manier kan ik de dagdagelijkse problemen van de burgers van Dilsen-Stokkem en Limburg op de politieke agenda plaatsen en kan er aan structurele oplossingen gewerkt worden”, laat Jan optekenen.

Jan werd door de Limburgse mandatarissen verkozen als één van de 15 vertegenwoordigers van deze groep. Een knap resultaat! Op deze manier kan Jan zijn jarenlange ervaring als mandataris ook provinciaal de nodige klank geven.

Ik had nooit gedacht van zoveel steun te krijgen uit de provincie. Voor mij was het belangrijk dat onze lokale werking ook bovenlokaal een duwtje in de rug zou krijgen. We gaan dat niveau nodig hebben tijdens onderhandelingen. De laatste 2 jaar hebben mij ook geleerd dat er heel wat interessante info op provinciaal vlak is die we lokaal kunnen inzetten. Die info delen met de lokale partijraad en mandatarissen vind ik cruciaal om onze lokale werking te versterken.”, vult Jackie aan.

Jackie werd door de Limburgse leden als 9e verkozen uit 32 kandidaten.

De provinciale partijraad coördineert de provinciale CD&V-activiteiten en verzekert de administratieve, bestuurlijke en politieke ondersteuning van de lokale afdelingen.

De provinciale partijraad ziet toe op de realisatie van de kerntaken van de partij. Het neemt hiertoe alle nuttige en noodzakelijke initiatieven. De provinciale partijraad vertegenwoordigt CD&V op het niveau van de provincie.

Specifieke opdrachten van de provinciale partijraad zijn o.m.:

 1. het uitoefenen van het administratief toezicht en de toepassing van de statuten op lokaal niveau;
 2. het goedkeuren van kandidatenlijsten voor de provincieraadsverkiezingen in overleg met de nationale voorzitter;
 3. het geven van een niet-bindend advies voor de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Kamer en het Vlaams Parlement;
 4. het voorstellen van kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement;
 5. het uitbrengen van een bindend advies met betrekking tot de kandidaturen voor de mandaten van gedeputeerde;
 6. de beslissing over een eventueel coalitieakkoord op provinciaal vlak. Dit besluit moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de nationale voorzitter;
 7. de voordracht van kandidaten voor het voorzitterschap van de provinciale afdeling;
 8. het goedkeuren van de kandidaturen, die worden voorgedragen voor de verkiezing van de voorzitters van de lokale afdelingen;
 9. het ondersteunen van de oranje trefpunten, door onder meer het adviseren, coördineren en afstemmen rond partij-initiatieven die de draagkracht van de afdelingen overstijgen en rond dossiers met regionaal of provinciaal belang waarover de provinciale partijraad finaal standpunt bepaalt;
 10. het opstellen van een huishoudelijk reglement;
 11. al hetgeen door de nationale partijraad aan de provinciale afdelingen wordt opgedragen.

Wij zijn er zeker van dat Jan en Jackie het beste van zichzelf zullen geven in de provinciale partijraad!