Armoede bestrijden

De kansarmoede-index is in Dilsen-Stokkem met ruim 2% gestegen: van 11,93 % in 2017 naar 14,08 % in 2018. Bovenstaande tabel toont eveneens een opsplitsing per deelgemeente met zware uitschieters voor Dilsen en Lanklaar.

De stijging van de kansarmoede-index geeft aan dat heel wat kinderen in een minder kansrijke omgeving starten. Kansarmoede beperkt kinderen en volwassenen in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk belangrijke levensdomeinen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting.

Doorgeefkasten in Dilsen-Stokkem

Sinds 2017 staan er in onze stad 2 doorgeefkasten nl. op Ommersteyn in Rotem en in De Zavel in Lanklaar.

De naam, doorgeefkast, spreekt voor zich: het is een kast waar iedereen spullen in goede staat kan achterlaten en wie iets kan gebruiken, kan het meenemen.

Naast het tegengaan van de wegwerpcultuur staat het element van het delen hier centraal, vooral met mensen die het moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, want deze groep van mensen blijft spijtig genoeg groeien. Er kan dan ook niet genoeg gedaan worden om deze doelgroep te ondersteunen en te betrekken.

Door vrijwillige en kleine giften aan elkaar, geeft dit project een impuls aan onderlinge samenhang en solidariteit. Want wat is er mooier dan iets dat je in overschot hebt en niet kan gebruiken, weg te geven aan een ander die het moeilijk heeft?

Aangezien dit een laagdrempelig initiatief is dat weinig investering vraagt , veel gebruikt wordt in Rotem en Lanklaar, vragen wij aan het stadsbestuur om dit project nieuw leven in te blazen. We denken hierbij aan het extra in de kijker zetten via de bestaande communicatiekanalen van de reeds bestaande doorgeefkasten, maar ook de eventuele uitbreiding van dit initiatief naar de overige deelgemeenten.

De grootste uitdaging gaat uiteraard zijn om hiervoor een geschikte, toegankelijke locatie te vinden.

Ons voorstel is om dit mee op te nemen in het buurtopbouwwerk dat binnenkort in onze gemeente start. Op die manier kunnen eventuele bijkomende locaties gezocht worden, daar waar de nood het grootst is.

Voorstel CD&V Dilsen-Stokkem

Doorgeefkasten Dilsen-Stokkem.

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem engageert zich om het project van de doorgeefkasten opnieuw in de kijker te plaatsen door extra communicatie via de beschikbare kanalen en een grondig onderzoek te doen naar een eventuele uitbreiding van dit project naar de andere deelgemeenten.

  • Armoede