Op 14 december stelde Nicole Coenen, namens onze fractie, enkele vragen ivm de komst van de STEG-centrale van Dils-Energie NV.

"Na de mogelijke kernuitstap in 2025 wil men in andere bevoorradingen voorzien mochten er stroomtekorten zijn. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een STEG-centrale te bouwen.

STEG staat voor ‘Stoom- En Gasturbine’ en bestaat uit een gecombineerde cyclus waarbij de gasturbine het grootste gedeelte van de elektriciteit opwekt. Met de restwarmte van de verbrandingsgassen wordt stoom gemaakt dat nog eens een turbine aandrijft om elektriciteit te produceren. Ze kunnen heel flexibel ingezet worden als de hernieuwbare energie (wind, water en zon) niet volstaan tijdens het uitschakelen van de kerncentrales.

Deze centrale zou in Dilsen-Stokkem, meer bepaald op het industrieterrein te Rotem, kunnen gebouwd worden.  Het bedrijf, Dils-Energie, gaat alleszins meedingen naar het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), de subsidies die de federale regering voorziet voor gascentrales die de sluiting van de kerncentrales moeten opvangen.  In verband met deze subsidies reizen er op dit moment wel nog veel vragen.

Het Hasselts bedrijf Dils-Energie is volgend jaar kandidaat voor de capaciteitsveiling ter vervanging van de kerncentrales.  Het bedrijf wil in Rotem een gasgestookte stroomcentrale bouwen van 920 megawatt. Nadeel is dat de gascentrale onder meer zorgen voor CO2- en stikstofuitstoot.

Onze vragen:

  • Is er een omgevingsvergunning aangevraagd?  Zo ja, hoever staat dit dossier?
  • Welke impact zal dit hebben voor het milieu?"

De vraag van Nicole en het antwoord van de burgemeester kan u hier beluisteren: