De Corona crisis heeft op iedereen impact. Maar toch het meest op zij die tot de risicogroep behoren. Sociaal isolement en eenzaamheid lonken nu meer dan ooit om de hoek. Bezoekjes waar ze vaak  erg naar uitkijken, komen voorlopig niet meer. 

Ook onze CD&V mandatarissen, bestuursleden en leden hebben actie ondernomen om zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken.


De wekelijkse misvieringen op Facebook & Youtube

Onze voorzitter heeft het initiatief genomen om de wekelijkse misvieringen op te nemen. Deze werden verspreid op Facebook en via mail door Annie Claes, Hubert Ramakers en Noëlla Venken. De kerken liepen misschien leeg. De vieringen zelf werden al meer dan 4000x bekeken.

Bezoeken en cadeau's aan WZC

Ook aan de woonzorgcentra werd gedacht met bezoeken en cadeau's. Indivivueel of via onze connectiegroepen. Dat werd hard geapprecieerd.