Peiler 1 - #MEEMAKEN

WIJ willen iedereen in Dilsen-Stokkem betrekken in beslissingen die hun treffen, ook die mensen die moeilijk te bereiken zijn. WIJ durven ons beleid in vraag te stellen en peilen naar de behoeften en ervaringen van inwoners. WIJ willen investeren in overleg dat werkt en zien kritiek als een kans om het beleid steeds te verbeteren.

WIJ luisteren en maken samen met de mensen van Dilsen-Stokkem het beleid. In Dilsen-Stokkem krioelt het van specialisten, organisaties, verenigingen en bedrijven die, elk op hun manier en vanuit de eigen rol, mensen proberen te betrekken. Met een vernieuwd WIJ-beleid gaan WIJ voortdurend op zoek naar dergelijke partners en bondgenoten.

WIJ willen de paraplu niet opentrekken en alleen vragend in de richting van Brussel kijken. WIJ willen zelf ambitieus zijn, niet passief leunen op het initiatief van anderen, maar de grenzen aftasten van wat WIJ in Dilsen-Stokkem kunnen.

WIJ geloven in eigen kunnen, in de inzet en de talenten van velen in Dilsen-Stokkem. WIJ willen samen met lokale specialisten en ondernemers meer doen zonder ten onder te gaan aan bemoeizucht en regeltjes.

WIJ willen een licht maar krachtig gedeeld leiderschap, dat de deskundigheid van zijn inwoners erkent en voedt via een cultuur van samenwerken, dialoog, overleg en zelfkritiek. In eerste instantie zullen de adviesraden meer inspraak krijgen en samengesteld worden uit burgers die mee het beleid willen bepalen.