Ook Dilsen-Stokkem verandert snel. Onze jongeren hebben eindeloze technologische mogelijkheden met een veelvoud aan kansen, kansen om het te maken in het leven. Jongeren voelen zich goed in Dilsen-Stokkem maar zoeken naar moderner en meer betrokken leiderschap. 

Het gezin van vandaag is niet meer het “standaardgezin” van een halve eeuw geleden met mama, papa en 2 of 3 kindjes. Zij zoeken mogelijkheden om hun kinderen veilig naar school te laten gaan in de buurt en meer mogelijkheden voor jeugd- en andere verenigingen. 

Onze senioren leven langer en hebben het in onze gemeente goed. Ze leven gezonder en hebben talrijke mogelijkheden om hun tijd zinvol door te brengen. Ze kijken opmerkzamer naar het beleid en zoeken mogelijkheden om de (ouderen)zorg rond de kerktoren te organiseren. Zij staan zeker open voor alternatieve zorgmodellen en willen hier mee over nadenken.

Toch staan ook in Dilsen-Stokkem oude zekerheden op losse schroeven. WIJ voelen dat het maatschappelijke draagvlak om Dilsen-Stokkem te besturen op klassieke wijze onder druk staat en niet meer van deze tijd is.

  • Mensen hebben behoeften aan verbinding en betrokkenheid en zijn het gebrek aan inspraak beu. WIJ willen mensen meer inspraak
  • Mensen krijgen meer mogelijkheden om hun mening te uiten (sociale media). WIJ willen die meningen transparant meenemen in het lokale beleid.
  • In een democratie is er een meerderheid maar ook een minderheid. WIJ nemen het engagement om te zoeken naar mogelijkheden voor beide groepen.
  • Op verschillende plaatsen bloeien nieuwe ideeën die het leven in buurten Mensen slaan aan het delen, samenhuizen of stampen alternatieve zorgmodellen uit de grond. WIJ willen dat actief faciliteren.
  • Onze mensen treden zo in de voetsporen van verenigingen en hun vrijwilligers die al decennialang de hand aan de ploeg slaan. Al deze nieuwe en ‘oude’ vrijwilligers staan garant voor waarden als duurzaamheid, solidariteit en gemeenschapszin.

Al jarenlang zijn dit de CD&V grondbeginselen. WIJ moedigen de mensen in Dilsen-Stokkem dus aan om zich te organiseren en zelf met alternatieven te komen. We zetten onze schouders mee onder deze initiatieven zonder er de zeggenschap over te claimen, omdat we uitgaan van de kracht van onze inwoners, omdat zij ook eigenaar zijn van de publieke zaak.

Onze samenleving verandert razendsnel. Tegen het einde van de volgende legislatuur, in 2024, zal onze wereld er totaal anders uitzien. Complexe vraagstukken schreeuwen om nieuwe antwoorden die vastgeroeste denkpatronen doorbreken. Deze nieuwe antwoorden zitten in ons WIJ-denken.

Met WIJ stappen we af van oude politiek en zetten een nieuwe cultuur neer waarin onze inwoners samen verantwoordelijkheid nemen en beslissen. Deze keuze voor “wij” is een keuze om te investeren in wat het sociaal kapitaal van de samenleving wordt genoemd.